• dingbu1

Analýza trhu s oblečením na jógu v Číně 2020 – průzkum stavu trhu a plánování strategie rozvoje

Od roku 2020 si oděvní průmysl na jógu udržuje stabilní vývoj, ale kvůli celosvětovému propuknutí COVID-19 byl čínský oděvní průmysl na jógu do určité míry ovlivněn. Ale s rychlým obnovením práce a výroby v zemi se oděvní průmysl na jógu postupně vrací k růstu. Z dlouhodobého hlediska má epidemie relativně malý dopad na jógový oděvní průmysl na rozsáhlém domácím trhu. V současné době je ekonomický rozvoj Číny dobrý, úroveň příjmů obyvatel se neustále zlepšuje, což poskytuje dobré tržní spotřební prostředí pro oděvní průmysl na jógu. Průmyslová politika poskytuje dobré podnikatelské prostředí pro oděvní průmysl na jógu a také poskytuje dobrou politickou záruku pro investory.

V posledních letech je z pohledu investic a rozvoje tuzemského jógového oděvního průmyslu hlavním městem nakloněn oděvní průmysl na jógu. Ze statistických údajů dosáhla investiční škála oděvního průmyslu jógy v roce 2019 *** 100 milionů juanů. Lze prokázat, že oděvní průmysl na jógu má dobrou schopnost přitahovat investice.

news1

Prognóza růstu investic čínského oděvního průmyslu na jógu

 S neustálým rozvojem čínské ekonomiky směrem ke kvalitě byly prosazovány průmyslové inovace. Oděvní průmysl na jógu v Číně vstupuje do fáze vývoje, investice do kvalitního průmyslu se používají hlavně pro technologické inovace, výzkum a vývoj produktů atd., související průmyslová odvětví v krátkodobém horizontu také zvýší investice, aby získali větší konkurenceschopnost na trhu, čímž získají širší trh, takže odvětví bude nadále rozšiřovat rozsah investic, očekává se, že růst investic si udrží stabilní růst.

Prognóza růstu investic v oděvním průmyslu jógy v Číně od roku 2020 do roku 2026

news2

Index koncentrace průmyslového trhu je nejběžněji používanou metodou měření. Podle klasifikačního standardu stupně průmyslové koncentrace amerického ekonoma Baina a japonského MitI je struktura průmyslového trhu zhruba rozdělena do dvou kategorií: oligopolní typ (CR8≥40) a konkurenční typ (CR8 < 40 %). Mezi nimi je typ oligopolu rozdělen na typ extrémně vysokého oligopolu (CR8≥70 %) a typ oligopolu s nízkou koncentrací (40 %≤CR8 < 70 %). Kompetitivní typ se dále dělí na kompetitivní typ s nízkou koncentrací (20 %≤CR8 < 40 %) a decentralizovaný konkurenční typ (CR8 < 20 %).

Z pohledu koncentrace trhu s jógovým oblečením v roce 2019 je CR4 celého odvětví **%.

Klasifikace struktury trhu podle American Bain & Company

news3

 China Report network je hlavní průmyslová analytická zpráva, poskytovatel zpráv o hloubkovém průzkumu trhu a komplexní průmyslový informační portál světové skupiny. „Zpráva o analýze trhu s oblečením na jógu v Číně 2020 – Průzkum stavu trhu a plánování strategie rozvoje“ zahrnuje nejnovější průmyslová data, aktuální místa na trhu, plánování politik, konkurenční zpravodajství, prognózu tržního výhledu, investiční strategii a další obsah. Více doplněné velkým množstvím intuitivních grafů, které podnikům v tomto odvětví pomohou přesně uchopit trend vývoje odvětví, trend tržních příležitostí, správný vývoj podnikové konkurenční strategie a investiční strategie. Na základě směrodatných údajů zveřejněných Národním statistickým úřadem, Generální správou cel a Státním informačním střediskem, jakož i terénním průzkumem našeho střediska v tomto odvětví a v kombinaci s prostředím tohoto odvětví, tato zpráva provádí průzkum a analýzu trhu. z mnoha úhlů pohledu, včetně teorie až po praxi, od makro po mikro.

Je to jeden z důležitých základů rozhodování pro průmyslové podniky, příslušné investiční společnosti a vládní ministerstva, aby přesně pochopily trend rozvoje odvětví, porozuměly vzoru hospodářské soutěže v odvětví, vyhnuly se provozním a investičním rizikům a činily správná hospodářská a investiční strategická rozhodnutí. Tato zpráva je základním nástrojem pro pochopení a investování v tomto odvětví. Pohled na výzkum je tuzemskou známou průmyslovou informační konzultační společností, má seniorní tým odborníků, v průběhu let byl pro tisíce podniků, konzultantů, finančních institucí, průmyslových sdružení, individuálních investorů poskytují profesionální zprávy o analýze odvětví, jako jsou zákaznické kryty huawei, China petroleum, China Telecom, China building a přední podniky v oboru, jako jsou HP, Disney, A byly široce uznávány zákazníky.

Údaje této výzkumné zprávy využívaly především národní statistické údaje, Generální celní správu, údaje z dotazníkového šetření, údaje shromážděné Ministerstvem obchodu a další databáze. Mezi nimi makroekonomická data pocházejí hlavně od Národního statistického úřadu, některá průmyslová statistická data pocházejí hlavně od Národního statistického úřadu a údaje z průzkumu trhu, podniková data pocházejí hlavně ze statistické databáze velkých podniků a burz cenných papírů Národního úřadu pro statistiky. Bureau of Statistics a údaje o cenách pocházejí hlavně z různých databází monitorování trhu. Metody průmyslové analýzy přijaté v této výzkumné zprávě zahrnují Porterovu modelovou analýzu pěti sil, analýzu SWOT a analýzu PEST, aby bylo možné provést komplexní analýzu vnitřního a vnějšího prostředí průmyslu a analyzovat současný trend národní ekonomické situace, trend vývoje trhu. a aktuálních horkých míst v oboru prostřednictvím senior analytiků. Předvídejte budoucí směr vývoje, vznikající horká místa, tržní prostor, technologický trend a budoucí strategii rozvoje odvětví.

[Přehled přehledu]

Kapitola jedna: Přehled vývoje jógového oděvního průmyslu v Číně od roku 2017 do roku 2020
První část je přehledem vývoje jógového oděvního průmyslu
I. Definice jógového oděvního průmyslu
Za druhé, základní informace o jógovém oděvním průmyslu
3. Analýza vývojových charakteristik jógového oděvního průmyslu
Druhá část je analýza upstream a downstream průmyslového řetězce čínského jógového oděvního průmyslu
I. Úvod do principu modelu průmyslového řetězce
Za druhé, analýza řetězce oděvního průmyslu jógy
3. Analýza článků průmyslového řetězce čínského oděvního průmyslu na jógu
1. Upstream průmysl
2. Navazující průmyslová odvětví
Část třetí: Analýza životního cyklu oděvního průmyslu jógy v Číně
I. Přehled teorie životního cyklu jógového oděvního průmyslu
Za druhé, analýza životního cyklu jógového oděvního průmyslu
Čtvrtá část jógového oděvního průmyslu analýza ekonomického indexu
I. Analýza zisku jógového oděvního průmyslu
Za druhé, analýza ekonomického cyklu jógového oděvního průmyslu
Za třetí, analýza prostoru s přidanou hodnotou v oděvním průmyslu jógy
Část 5: Analýza vstupních bariér jógového oděvního průmyslu v Číně
I. Analýza finančních bariér v oděvním průmyslu na jógu
Za druhé, analýza technických bariér v oděvním průmyslu na jógu
III. Analýza talentových bariér v oděvním průmyslu na jógu
Iv. Analýza bariér značky v oděvním průmyslu na jógu
V. Analýza dalších bariér v oděvním průmyslu na jógu

Kapitola druhá: Analýza stavu vývoje globálního trhu s oblečením na jógu v letech 2017–2020
První sezení je přehledem vývoje globálního oděvního průmyslu na jógu
Druhá část je regionální distribuce globálního trhu s oděvním průmyslem na jógu
Třetí část Asijský jógový oděvní průmysl analýza regionálního trhu
I. Analýza současné tržní situace asijského oděvního průmyslu na jógu
II. Analýza velikosti trhu a tržní poptávky asijského oděvního průmyslu na jógu
Za třetí, analýza vyhlídek trhu oděvního průmyslu s asijskou jógou
Část čtvrtá: Analýza regionálního trhu severoamerického oděvního průmyslu na jógu
1. Analýza tržního postavení severoamerického oděvního průmyslu na jógu
II. Analýza velikosti trhu a tržní poptávky severoamerického oděvního průmyslu na jógu
3. Analýza tržní perspektivy severoamerického oděvního průmyslu na jógu
Sekce v Analýza trhu oděvního průmyslu eu jógy
1. Analýza tržního postavení oděvního průmyslu eu jóga
II. Analýza velikosti trhu a tržní poptávky oděvního průmyslu jógy v Eu
3. Analýza tržních vyhlídek oděvního průmyslu Eu jóga
Část šest: Analýza klíčových podniků v globálním oděvním průmyslu na jógu
Část 7 Předpověď trendu distribuce světového oděvního průmyslu na jógu od roku 2021 do roku 2026
Část 8 prognóza globální velikosti trhu s oděvy na jógu v letech 2021 až 2026

Třetí kapitola analyzuje vývojové prostředí jógového oděvního průmyslu v Číně
První část analýzy makroekonomického prostředí Číny
I. Analýza růstu HDP Číny
Za druhé, analýza situace průmyslového ekonomického rozvoje
Analýza investic sociálního fixního majetku
Celkové množství jógového oblečení spotřebovaného celou společností
5. Analýza růstu příjmů obyvatel měst a venkova
Analýza změn spotřebitelských cen
Analýza situace vývoje zahraničního obchodu
Druhá část: Analýza politického prostředí oděvního průmyslu na jógu v Číně
I. Současný stav regulačního systému odvětví
Hlavní politiky a předpisy v oboru
Sekce třetí: Analýza vývoje sociálního prostředí oděvního průmyslu jógy v Číně
1. Populační a environmentální analýza
2. Analýza edukačního prostředí
Analýza kulturního prostředí
Iv. Analýza ekologického prostředí
Za páté, analýza konceptu spotřeby

Kapitola čtvrtá: Fungování jógového oděvního průmyslu v Číně
První částí je představení vývoje jógového oděvního průmyslu v Číně
I. Přehled vývoje oboru
Za druhé, analýza inovací v odvětví
Za třetí, analýza charakteristik rozvoje průmyslu
Druhá část je analýza velikosti trhu oděvního průmyslu jógy v Číně
Třetí část analýzy nabídky oděvního průmyslu Číny jógy
Čtvrtá část analýzy poptávky čínského oděvního průmyslu na jógu
Část 5: Analýza rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou v oděvním průmyslu jógy v Číně
Část šestá: Analýza trendu vývoje oděvního průmyslu jógy v Číně

Pátá kapitola sledování dat o provozu oděvního průmyslu v Číně
První část analýzy velikosti oděvního průmyslu v Číně na jógu
Za prvé, analýza kvantitativní struktury podniku
II. Analýza velikosti aktiv odvětví
Druhá část čínské jógové oděvní výroby a marketingu a analýzy nákladů
1. Oběžná aktiva
Za druhé, analýza příjmů z prodeje
Za třetí, analýza odpovědnosti
Iv. Analýza stupnice zisku
Analýza výstupní hodnoty
Třetí část analýzy finančního indexu oděvního průmyslu v Číně
I. Analýza ziskovosti odvětví
Za druhé, analýza solventnosti v odvětví
3. Analýza provozní kapacity průmyslu
Iv. Analýza schopnosti rozvoje průmyslu

Kapitola šestá: 2017-2020 Analýza vzorů čínského trhu s oblečením na jógu
První část analýzy stavu soutěže oděvního průmyslu v čínské józe
I. Analýza konkurence jógového oděvního průmyslu v Číně
2. Analýza hlavních značek oděvního průmyslu jógy v Číně
Část druhá: Analýza koncentrace oděvního průmyslu jógy v Číně
1. Analýza tržní koncentrace čínského oděvního průmyslu na jógu
2. Analýza míry koncentrace podniků v čínském oděvním průmyslu na jógu
Třetí částí je problematika jógového oděvního průmyslu v Číně
Čtvrtou částí je analýza strategie čínského oděvního průmyslu na jógu k řešení problémů
Pátá část analýzy konkurenceschopnosti oděvního průmyslu čínské jógy
1. Výrobní faktory
Za druhé, podmínky poptávky
3. Podpora a související odvětví
Iv. Podniková strategie, struktura a konkurence
V. Role vlády

Kapitola sedm: 2017-2020 Čínský oděvní průmysl na jógu vyžaduje charakteristiky a dynamickou analýzu
První část dynamiky spotřebitelského trhu oděvního průmyslu v Číně
Druhá část je rozborem charakteristik čínského oděvního průmyslu na jógu
1. Preference poptávky
Za druhé, preference ceny
3. Preference značky
4. Další preference
Třetí část analýzy nákladů v oděvním průmyslu na jógu
Za čtvrté, analýza faktorů ovlivňujících cenu jógového oděvního průmyslu
1. Faktory nabídky a poptávky
2. Nákladový faktor
Tři, faktory kanálu
4. Další faktory
Pátá část analýzy cen oděvního průmyslu čínské jógy
Šestá část prognózy průměrného cenového vývoje oděvního průmyslu v Číně
I. Faktory ovlivňující cenu jógového oděvního průmyslu v Číně
Za druhé, předpověď průměrného cenového trendu v čínském oděvním průmyslu na jógu
Za třetí, odhad průměrného růstu cen čínského oděvního průmyslu na jógu

Kapitola osmá: 2017-2020 Analýza stavu regionálního trhu oděvního průmyslu jógy v Číně
První částí je rozdělení velikosti regionálního trhu oděvního průmyslu jógy v Číně
Druhá část analýzy trhu s oblečením na jógu ve východní Číně
I. Přehled východní Číny
2. Analýza ekonomického prostředí ve východní Číně
3. Analýza velikosti trhu s jógovým oblečením ve východní Číně
Za čtvrté, předpověď velikosti trhu s oblečením na jógu ve východní Číně
Třetí část analýzy trhu ve střední Číně
I. Přehled střední Číny
2. Analýza ekonomického prostředí ve střední Číně
3. Analýza velikosti trhu s jógovým oblečením ve střední Číně
Za čtvrté, předpověď velikosti trhu s oblečením na jógu ve střední Číně
Část 4 Analýza trhu jižní Číny
I. Přehled jižní Číny
2. Analýza ekonomického prostředí v jižní Číně
3. Analýza velikosti trhu s jógovým oblečením v jižní Číně
Za čtvrté, předpověď velikosti trhu s oděvy na jógu v jižní Číně

Kapitola 9 konkurenční situace jógového oděvního průmyslu v Číně od roku 2017 do roku 2020
Sekce 1 Analýza struktury soutěže v oděvním průmyslu na jógu v Číně (Porterův model pěti sil)
Konkurence mezi stávajícími podniky
Analýza potenciálních účastníků
III. Analýza hrozeb substitutů
Iv. Vyjednávací síla dodavatelů
V. Vyjednávací síla zákazníka
Část druhá: SWOT analýza čínského oděvního průmyslu na jógu
Za prvé, analýza výhod odvětví
2. Analýza nevýhod odvětví
3. Analýza příležitostí v odvětví
Iv. Analýza průmyslových hrozeb
Sekce 3 Analýza konkurenčního prostředí čínského oděvního průmyslu na jógu (PEST)
I. Politické prostředí
2. Ekonomické prostředí
Za třetí, sociální prostředí
Iv. Technické prostředí

Kapitola 10 Podniková analýza odvětví oděvů na jógu (upraveno s aktualizací dat)
Oddíl 1 Podnik
I. Podnikový profil
II. Hlavní podnikání
3. Stav vývoje
4. Analýza výhod a nevýhod
Oddíl 2 Podniky
I. Podnikový profil
II. Hlavní podnikání
3. Stav vývoje
4. Analýza výhod a nevýhod
Oddíl 3 Podniky
I. Podnikový profil
II. Hlavní podnikání
3. Stav vývoje
4. Analýza výhod a nevýhod
Oddíl 4 Podniky
I. Podnikový profil
II. Hlavní podnikání
3. Stav vývoje
4. Analýza výhod a nevýhod
Oddíl 5 Podniky
I. Podnikový profil
II. Hlavní podnikání
3. Stav vývoje
4. Analýza výhod a nevýhod

Kapitola 11 Analýza a předpověď vyhlídek rozvoje oděvního průmyslu na jógu v Číně od roku 2021 do roku 2026
První částí je analýza budoucího rozvoje oděvního průmyslu jógy v Číně
I. Analýza domácího investičního prostředí jógového oděvního průmyslu
2. Analýza tržních příležitostí v oděvním průmyslu jógy v Číně
Za třetí, prognóza růstu investic čínského oděvního průmyslu na jógu
Druhá část je predikce budoucího trendu vývoje jógového oděvního průmyslu v Číně
Třetí část prognózy vývoje trhu čínského oděvního průmyslu na jógu
I. Předpověď velikosti trhu oděvního průmyslu jógy v Číně
Za druhé, prognóza růstu velikosti trhu čínského oděvního průmyslu na jógu
Tři, Čína jóga oděvní průmysl výstupní hodnota stupnice prognózy
Čtyři, prognóza růstu hodnoty produkce oděvního průmyslu na jógu v Číně
V. Prognóza nabídky a poptávky oděvního průmyslu jógy v Číně
Čtvrtá část prognózy trendu zisku v čínském oděvním průmyslu na jógu
Za prvé, prognóza růstu hrubého zisku čínského oděvního průmyslu na jógu
Za druhé, prognóza růstu celkového zisku čínského oděvního průmyslu na jógu

Kapitola 12 investiční rizika a marketingová analýza oděvního průmyslu jógy v Číně od roku 2021 do roku 2026
První část jógového oděvního průmyslu analýza investičních rizik
I. Analýza rizik politiky jógového oděvního průmyslu
Za druhé, technická analýza rizik v oděvním průmyslu jógy
Za třetí, analýza rizik konkurence v oděvním průmyslu jógy
Iv. Další analýza rizik jógového oděvního průmyslu
Druhá část jógového oděvního průmyslu analýza rozvoje podnikání a návrhy
I. Obchodní model jógového oděvního průmyslu
Za druhé, model prodeje oděvního průmyslu na jógu
Tři, jóga oděvní průmysl inovace směr
Třetí část jógového oděvního průmyslu strategie zvládání
Nejprve se chopte příležitosti národních investic
II. Implementace konkurenční strategické aliance
Za třetí, vlastní podnikové strategie zvládání

Kapitola 13: 2021-2026 Strategie rozvoje čínského oděvního průmyslu a návrhy plánování
První částí je analýza strategie značky jógového oděvního průmyslu v Číně
Za prvé, význam značky oblečení na jógu
Za druhé, jóga oděvní podniky k realizaci významu strategie značky
Za třetí, analýza stavu podnikové značky oblečení na jógu
Za čtvrté, strategie podnikové značky oblečení na jógu
Pět, strategie strategického řízení značky jógového oblečení
Druhá část čínského trhu s oblečením na jógu s klíčovými zákazníky implementace strategie
Za prvé, nutnost implementace strategie klíčového zákazníka
II. Rozumně navazujte klíčové zákazníky
Za třetí, marketingová strategie pro klíčové zákazníky
Za čtvrté, posílit řízení klíčových zákazníků
Za páté, provádění klíčové zákaznické strategie zaměřit se na problém, který je třeba vyřešit
Třetí část čínské jógy oděvního průmyslu strategické komplexní plánování analýzy
I. Komplexní strategické plánování
2. Strategie rozvoje technologií
3. Strategie obchodního portfolia
Iv. Regionální strategické plánování
5. Strategické plánování v průmyslu
Vi. Marketingová strategie značky
Vii. Plánování konkurenční strategie

Kapitola 14: 2021-2026 Strategie rozvoje čínského jógového oděvního průmyslu a investiční návrhy
První část analýzy produktové strategie oděvního průmyslu v Číně
I. Strategie vývoje servisních produktů
Za druhé, strategie segmentace trhu
Za třetí, výběr cílového trhu
Část druhá: Analýza cenové strategie oděvního průmyslu jógy v Číně
Třetí část strategie marketingového kanálu čínského oděvního průmyslu
I. Strategie výběru kanálu v oděvním průmyslu jógy
Za druhé, marketingová strategie jógového oděvního průmyslu
Čtvrtá sekce cenové strategie čínského oděvního průmyslu
Pátá část se zabývá investičním návrhem světových analytiků
I. Analýza klíčových investičních oblastí jógového oděvního průmyslu v Číně
Analýza klíčových investičních produktů v čínském oděvním průmyslu na jógu


Čas odeslání: září-07-2021